Iedere donderdagmiddag vanaf 14.00 uur wordt er gebiljart. Dat is een vaste groep, info bij Piet Visser 60…   

Wilt u ook eens met een groepje biljarten?                            Neem dan contact op met Aris Uithuisje 06-  ..