De samenstelling van het stichtingsbestuur

Dagelijks Bestuur:

 
Voorzitter:

Agnes Boes - Kouwenoord 

Penningmeester:

Jan Schouten

Secretariaat:

Astrid van Altena

Erna Visser 

Bestuursleden:

 
Cursussen: Geertje Boes - Schouten
 
Schoonmaak: Jongejaap Commandeur
 
Onderhoud: Dirk Schipper
 
Barexploitatie: Jolanda Zeeman / Otto Linthout
 
Evenementen/PR: Geertje Appel 
Neeltje van Altena
Bardiensten
Verhuur & Organisatie:
Aris Uithuisje sr mobiel: 06-53807558

Overige:

 
Coördinatoren Otto Linthout
Dirk Schipper
Cees Schipper 
Jongejaap Commandeur

Vergaderingen
De vergaderingen van het stichtingsbestuur vinden eenmaal per maand plaats in het dorpshuis.