Visie van het dorpshuis

Het dorpshuis vormt een van de belangrijkste schakels in de sociale infrastructuur van Marken door faciliteiten en activiteiten te bieden op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en recreatie. Zo bevordert het dorpshuis de leefbaarheid van het dorp.

Doel voor nabije toekomst

Het dorpshuis is een centrale ontmoetingsplaats, een multifunctionele, verbindende en prettige plek voor alle inwoners van Marken en Waterland. Het is een duurzame plek met eigentijdse voorzieningen, goed toegankelijk en breed beschikbaar. 

Hoe doen we dat?

Faciliteren
De nieuwe vergrote fitnessruimte is zelfs 7 dagen per week open. We hebben een boeiend, inspirerend en gevarieerd activiteitenaanbod, bijeenkomsten, cursussen en andere activiteiten. Hierbij horen ook overkoepelende activiteiten op het gebied van cultuur en ontspanning.


Verhuren
Verenigingen, personen en organisaties kunnen ruimtes huren. Wij hebben een lage drempel qua toegankelijkheid en hanteren de hoogste standaarden van veiligheid, hygiëne en klantvriendelijkheid. Wij denken mee met nieuwe ideeën.


Maatschappelijk actief
Het Trefpunt werkt actief samen met andere (maatschappelijke) organisaties. De gemeente Waterland ondersteunt dit ook denk bijv. aan WelzijnWonenPlus.


Verbindend
Voor vrijwilligers biedt het Trefpunt een plek waar talenten gecreëerd c.q. tot ontplooiing gebracht kunnen worden. Wij bieden een stageplek voor scholieren. Ook hiervoor geldt: het Trefpunt geeft je de ruimte.


Financieel gezond
De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door maatschappelijke en commerciële verhuur en door een moderne fitnessruimte, baromzet en projectsubsidies van fondsen en andere organisaties.

Doelen voor de komende 5 jaar

 1. Dorpshuis het Trefpunt optimaal bezet houden met verhuur van ruimtes, en aanbod van activiteiten die aansluiten bij de missie en ons doel;
 2. Het beheer van het Dorpshuis het Trefpunt is professioneel, met een optimale begeleiding van de vrijwilligers en waarbij de beheersregels worden nageleefd;
 3. De exploitatie van het Trefpunt is duurzaam en financieel gezond, er wordt gestreefd naar het creëren van een reservebuffer die nodig is voor mindere tijden;
 4. Het bestuur is stabiel, voldoende bezet en richt zich op netwerken, beheren, faciliteren en initiëren.


Marken, 4 juni 2021

Mede door de invoering van het de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, is het voor het Dorpshuis het Trefpunt per 25 mei 2018 noodzakelijk geworden om een privacy beleid op te stellen.

Het Trefpunt zet zich conform de statuten in om de inwoners van de kern Marken (maar ook regionaal) een zo volledig mogelijk pakket van sociaal, cultureel en educatieve zaken aan te bieden. Het Dorpshuis wordt geëxploiteerd door vrijwilligers, waaronder het bestuur en de werkgroepen.

Daarvoor worden ingeval gegevens van deelnemers aan een cursus en aan de fitness alsmede van de vrijwilligers gevraagd. Vanzelfsprekend hechten wij groot belang aan de privacy van onze deelnemers en vrijwilligers en daarom gaan wij ook zorgvuldig met de gegevens om. Daarom vragen wij alleen de gegevens die nodig zijn om het werk van Het Trefpunt uit te voeren. Het Trefpunt wisselt deze gegevens niet uit met andere partijen en zal de gegevens niet aan andere partijen verkopen. Sommige gegevens zijn wij (wettelijk) verplicht te vragen, denk aan de automatische incasso’s.

Hieronder staat in detail beschreven hoe wij met de persoonsgegevens. Per categorie is aangegeven welke we bewaren, waarom we dat doen en hoe lang we de gegevens bewaren. Zo voldoen we aan de AVG.

Aldus vastgesteld op woensdag 20 juni 2018.

Cursusdeelnemer:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Ingangsdatum;
 • Tenaamstelling (bij de bank) en
 • rekeningnummer voor de (eenmalige) automatische incasso.

Voor de inschrijving zijn natuurlijk de naw-gegevens nodig en het emailadres. Voor wijzigingen in de cursus is het telefoonnummer handig om bijvoorbeeld bij ziekte van de docent snel te kunnen reageren. Bij een incassobetaling is er wettelijk voorgeschreven welke gegevens benodigd zijn. De gegevens worden beheerd door de cursusadministratie van het Trefpunt . Na afloop van het cursusjaar worden de gegevens van de cursusdeelnemers vernietigd.

Fitnessdeelnemer:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Ingangsdatum;
 • Tenaamstelling (bij de bank);
 • Maandelijkse bedrag (afhankelijk van abonnementsvorm).

Voor de inschrijving zijn natuurlijk de naw-gegevens nodig en het emailadres. Voor wijzigingen in de fitness is het telefoonnummer nodig om bijvoorbeeld bij ziekte snel te kunnen reageren. Bij een incassobetaling is er wettelijk voorgeschreven welke gegevens benodigd zijn. Omdat er een minimum leeftijd geldt, is opgave van de geboortedatum nodig. De gegevens worden bewaard in Dropbox en zijn niet toegankelijk voor derde. Alleen de fitnessadministratie heeft toegang tot deze gegevens en de bank voor de automatische incasso.
Na afloop van deelname aan de fitness worden de gegevens vernietigd na twee jaar.

Vrijwilliger:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon
 • emailadres

De vrijwilliger biedt zich aan voor werkzaamheden c.q. activiteiten voor Dorpshuis het Trefpunt. Dan zijn de NAW-gegevens vereist en een telefoonnummer. Vrijwilligers worden via email benaderd voor activiteiten. Eenmaal per jaar worden de vrijwilligers door het bestuur per brief uitgenodigd voor de medewerkers avond. Deze gegevens worden daarom alleen bij het bestuur/secretariaat bijgehouden.

Na een afmelding als vrijwilliger worden de gegevens door het secretariaat verwijderd.

Visie van Dorpshuis Het Trefpunt

Dorpshuis Het Trefpunt is een sociaal cultureel centrum dat actieve verbinding met Marken nastreeft. Het proactieve bestuur en haar commissies organiseren diverse evenementen, cursussen en activiteiten.

Contact

Telefoon : +31299601279
Kerkbuurt 90
1156 BM Marken
info@trefpuntmarken.nl
www.trefpuntmarken.nl
KVK-nummer : 37116624
RSIN : 815383903
IBAN : NL25 RABO 0310 7358 07

ANBI

Wij hebben de ANBI-status sinds 1-1-2014

Evenementen Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31