Beloningsbeleid

Het Trefpunt draait op vrijwilligers. Dit geldt zowel voor het bestuur, als voor alle werkzaamheden op het gebied van onderhoud van het gebouw, organisatie van evenementen, schoonmaken, barpersoneel en het fungeren als gastheer of gastvrouw. Deze werkzaamheden worden onbaatzuchtig uitgevoerd. Medewerkers wordt wel de mogelijkheid gegeven om te opteren voor een vrijwilligersvergoeding ter dekking van onkosten, maar hiervan wordt over het algemeen afgezien. Als een vrijwilligersvergoeding wordt gegeven bedraagt deze nimmer meer dan het fiscaal toegestane maximum. Het Trefpunt is dankbaar dat zovelen zich op deze wijze inzetten om de leefbaarheid op Marken te bevorderen.

Het Trefpunt heeft daarnaast ook personeel op haar loonlijst. Eén van de activiteiten van Het Trefpunt is het aanbieden van fitness mogelijkheden. De instructeurs die deze fitness faciliteren zijn in dienst van het Trefpunt. Hun werkzaamheden worden beloond via een vaste (uur)vergoeding op basis van een arbeidsovereenkomst. Het Trefpunt heeft geen pensioenregeling en kent geen variabele bonussen toe. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Privacybeleid

Dorpshuis Het Trefpunt gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij ter beschikking krijgt. De privacy van betrokkenen wordt mede geborgd in het privacybeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke normen als beschreven in  de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Het Trefpunt zet zich conform haar statuten in om de inwoners van de kern Marken (maar ook regionaal) een zo volledig mogelijk pakket van sociale, culturele en educatieve zaken aan te bieden. Het Dorpshuis wordt geëxploiteerd door vrijwilligers, waaronder het bestuur en de werkgroepen.

Daarvoor worden gegevens van deelnemers aan een cursus en aan de fitness alsmede van de fitness instructeurs en vrijwilligers gevraagd. Vanzelfsprekend hechten wij groot belang aan de privacy van onze deelnemers, medewerkers en vrijwilligers en daarom gaan wij ook zorgvuldig met de gegevens om. Wij vragen alleen de gegevens die nodig zijn om het werk van Het Trefpunt uit te voeren. Het Trefpunt wisselt deze gegevens niet uit met andere partijen en zal de gegevens niet aan andere partijen verkopen. Sommige gegevens zijn wij (wettelijk) verplicht te vragen, denk aan de automatische incasso’s.

Op de volgende tabbladen staat beschreven hoe wij met de persoonsgegevens omgaan. Per categorie is aangegeven welke we bewaren, waarom we dat doen en hoe lang we de gegevens bewaren.


Cursusdeelnemer

De volgende gegevens worden geadministreerd:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer
 • Tenaamstelling bankrekening

Voor de inschrijving zijn natuurlijk de NAW-gegevens nodig en het e-mailadres.  De geboortedatum wordt vastgelegd, omdat voor cursussen een leeftijdslimiet kan gelden. Voor wijzigingen in de cursus is het telefoonnummer handig om bijvoorbeeld bij ziekte van de docent snel te kunnen reageren. Bij een incassobetaling is er wettelijk voorgeschreven welke gegevens benodigd zijn. De gegevens worden beheerd door de cursusadministratie van het Trefpunt. De gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

Fitnessdeelnemer

De volgende persoonsgegevens worden geadministreerd:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer
 • Tenaamstelling bankrekening

Voor de inschrijving zijn natuurlijk de NAW-gegevens nodig en het e-mailadres. Voor wijzigingen in de fitness is het telefoonnummer nodig om bijvoorbeeld bij ziekte snel te kunnen reageren. Bij een incassobetaling is er wettelijk voorgeschreven welke gegevens benodigd zijn. Omdat er een minimum leeftijd geldt, is opgave van de geboortedatum nodig. De gegevens worden zorgvuldig bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden. Alleen de fitnessadministratie heeft toegang tot deze gegevens en de bank voor de automatische incasso.
Na afloop van deelname aan de fitness worden de gegevens vernietigd na twee jaar.

Fitness instructeur

De volgende persoonsgegevens worden geadministreerd:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • IBAN nummer
 • Tenaamstelling bankrekening

De gegevens worden bewaard om aan de wettelijke plicht te voldoen voor het voeren van een werknemersadministratie. Deze gegevens worden gedeeld met de belastingdienst. Het beheer gebeurt door de salarisadministratie van het Trefpunt. De gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

Vrijwilliger

De volgende gegevens worden geadministreerd:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • IBAN nummer
 • Tenaamstelling bankrekening

De vrijwilliger biedt zich aan voor werkzaamheden c.q. activiteiten voor Dorpshuis het Trefpunt. Dan zijn de NAW-gegevens vereist en een telefoonnummer. Vrijwilligers worden via e-mail benaderd voor activiteiten. Indien een vrijwilligersvergoeding is overeengekomen worden ook de bankgegevens vastgelegd. Deze gegevens worden bij het bestuur/secretariaat bijgehouden.

Na een afmelding als vrijwilliger worden de gegevens door het secretariaat verwijderd.

Visie van Dorpshuis Het Trefpunt

Dorpshuis Het Trefpunt is een sociaal cultureel centrum dat actieve verbinding met Marken nastreeft. Het proactieve bestuur en haar commissies organiseren diverse evenementen, cursussen en activiteiten.

 

Contact

Telefoon : +31299601279
Kerkbuurt 90
1156 BM Marken
info@trefpuntmarken.nl
www.trefpuntmarken.nl
KVK-nummer : 37116624
RSIN : 815383903
IBAN : NL25 RABO 0310 7358 07

ANBI

Wij hebben de ANBI-status sinds 1-1-2014

Evenementen Kalender

JB Cookies